6.3. Test (Oxido azidoak, basikoak, hiduroak eta haluroak )