3.1.Grabitate indarra

Lurrak haren inguruan dauden gorputzei egiten dien erakarpen-indarra da.

Grabitate-indarrak gorputzen pisua eta zeruko gorputzen higidura eragiten ditu.

PISUA: Gorputz baten pisua (P), Lurrak hari egiten dion erakarpen-indar grabitatorioa da. Gorputzaren masaren eta Lurraren gainazalaren arteko distantziaren araberakoa da.

P= m.g

P= gorputzaren pisua (N)

m= gorputzaren masa (kg)

g= grabitatearen azelerazioa (m/s2 )

Lurraren gainazalean, gL=9,8 m/s2 eta Ilargiaren gainazalean, gI=9,8 m/s2

Beraz,

PL= m · gL= 10 kg· 9,8 m/s2=98 N

PI= m · gI= 10 kg· 1,6 m/s2=16 N

INDAR GRABITATORIOA UNIBERTSOAN

  • Unibertsoa galaxiatan dago egituratuta. Eta galaxia barruan astro desberdinak daude.
  • Eguzki-sisteman Eguzkiak grabitate-indarra eragiten dio Lurrari eta horregatik ez dira elkar bereizten. Eta gauza bera gertatzen da Lurra eta Ilargiaren artean.
  • Erakarpen-indar grabitatorioak egotean, astroek ez dute elkarren artean talka egiten. Indarren arteko orekak saihesten baitu hori gertatzea. Eta azken honengatik ere astroek orbita eliptikoak egiten dituzte.
  • Pisuarekin bezala, bi gorputzen arteko erakarpen-indar grabitatorioaren intentsitatea gorputzen masaren eta horien artean dagoen distantziaren araberakoa da.
  • Gorputzen masak zenbat eta handiagoa izan, orduan eta handiagoa erakarpen-indar grabitatorioa.
  • Gorputzen arteko distantzia zenbat eta txikiago izan, orduan eta handiagoa erakarpen-indar grabitatorioa.