1.1. Indarren izaera bektoriala

Indarrak magnitude bektorialak dira, beraz beraiek adierazteko bektoreak erabiltzen dira.

Bektoreek ondoko elementuak dituzte:

Modulua. Indarraren intentsitatearen zenbakizko balio absolutua .

Norabidea. Indar-bektorea bere baitan duen lerro zuzena.

Noranzkoa. Bektorearen geziaren puntak adierazten duena.

Aplikazio-puntua, O. Indarra eragiten den puntua.


Forces and Motion: Basics