3.5.2. Disoluzio baten kontzentrazioa

Disoluzio baten konposizioaren adierazpen kuantitatiboa kontzentrazioa da.

Disoluzio baten kontzentrazioak zenbakiz adierazten du solutu kantitatearen eta disoluzioaren kantitatearen arteko erlazioa.