04.Batezbesteko abiadura eta aldiuneko abiadura

Abiadurak higikariak posizioz aldatzeko duen lastertasuna adierazten du.

Batez besteko abiadura aldiuneko abiadura guztien batez bestekoa da.

Aldiuneko abiadura higikariak denbora-aldiune jakin batean duen abiadura da.

Batez besteko abiadura.pdf