3.3. Indar elektrikoa

  • Karga elektrikoa duten gorputzen artean agertzen den indarra da.
  • Orohar, materiak neutroak dira. Baina elektroiak gorputz batetik bestera mugi daitezke. Honi elektrizazioa deritzo. Simulazioa
  • Indar elektrikoak edo elektrostatikoak karga elektrikoak dituzten gorputzen artean agertzen diren erakarpen- edo aldarapen-indarrak dira. Aurkako zeinua duten kargek elkar erakartzen dute eta zeinu bereko kargek elkar aldarazten dute.
  • Gorputzen kargak zenbat eta handiagoak izan indar elektrostatikoak handiagoak izango dira. Simulazioa
  • Gorputzen arteko distantzia zenbat eta txikiagoa izan, handiagoa izango dira indar elektrostatikoak. Simulazioa