03.Desplazamendua eta egindako distantzia

Ibilbideko bi punturen arteko desplazamendu bektorea bi puntuak lotzen dituen bektorea da.

Denbora tarte batean egindako distantzia hasierako eta amaierako posizioen arteko luzera da, ibilbidearen gainean neurtuta.

Posizio bektorea. Desplazamendua eta ibilbidea.pdf