4. Bolumena

Gorputz batek hartzen duen espazioa da.

Bolumena luzeratik eratorritako magnitudea da. Nazioarteko Sisteman, bolumen-unitatea metro kubikoa da 1m-ko aldea duen kuboaren barruan dagoen espazioari dagokiona da.Dena den, azpimultiplo batzuk gehiago erabiltzen dira dezimetro kubikoa (dm3) eta zentimetro kubikoa (cm3), hain zuzen ere. Bere baliokidetasunak ondokoak dira:

1 m3 = 1 000 dm3

1 m3 = 1 000 000 cm3

Likidoen eta gasen bolumena neurtzeko ontziaren edukiera kontuan hartuko dugu eta litroa (L) eta mililitroa (mL) erabiliko ditugu.Bolumen-unitatea eta edukiera-unitatearen arteko baliokidetasuna existitzen da.

1 L = 1 dm3 1 mL= 1 cm3

Kimikan bolumena neurtzeko gehien erabiltzen den ontzia probeta da. Neurketa zehatzagoa izan behar bada pipetak edo buretak erabiliko ditugu.

Probeta graduatuta dagoen hodi zilindriko gardena da. Probetak likidoen bolumena neurtzeko ( likidoa lortzen duen marka irakurtzen) eta solidoen bolumena neurtzeko (likidoak eta solidoak, biak batera, lortzen duten

marka eta likidoa bakarrik lortzen duen markaren arteko kenketa eginez) erabiltzen dira.

Klikatu ondokoa: Propiedades: El volumen , egin ariketa interaktiboa eta erantzun:

1. Neurtu koroaren bolumena: Jarri koroa probetaren barruan eta idatzi urak lortzen duen marka. Koroaren bolumena urak eta koroak lortzen duten bolumena eta hasierako urak lortutako bolumenaren arteko kendura da.

Koroaren bolumena cm3-koa da.

2. Neurtu esferaren bolumena: Kendu koroa probetatik eta jarri esfera. Jarraitu aurreko atalean egindako prozedura bere bolumena lortzeko.

Esferaren bolumena cm3-koa da.

3. Neurtu urrezko laginaren bolumena: Kendu esfera probetatik eta jarri urrezko lagina. Jarraitu aurreko ataletan egindako prozedura bere bolumena lortzeko.

Urrezko laginaren bolumena cm3-koa da