1.2.Magnitudeak neurtzen

Magnitude fisikoak

Neur edo kuantifika daitezkeen propietateei magnitudeak deritze.

Magnitudeak honako hauek dira: luzera, masa,denbora, azalera, edukiera, bolumena ….

Oinarrizko magnitudeak eta magnitude eratorriak

Oinarrizko magnitudeak elkarrekiko independenteak dira; esate baterako, luzera, masa eta denbora.

Magnitude eratorriak oinarrizko magnitudeen konbinazio matematikoen bidez adierazten diren gainerako magnitudeak dira.