Esperanto‎ > ‎Lingvouzado‎ > ‎

Mit az a "domaĝa"?


Mit jelent a "domaĝa" szó?

Hungarlingva semantika analizo de la koncerna vorto, respektive vortradiko

Mit jelent a „domaĝa” szó?

Egy kedves eszperantótanár ismerősöm írta nekem levélben a „mi estis domaĝa” kifejezést, amelyet furcsállottam, és visszakérdeztem, hogy miért gondolta magát „sajnálatosnak”?

Ő szintén őszintén csodálkozott, hogy nem ismerem egy fundamentális szó jelentését. Ugyanis úgy tudja, hogy a szó jelentése: „kíméletes”.

A domaĝo szót, - mint főnévi tővet - a PIV a következőféleképpen definiálja:

„Perdo, aŭ difekto, kiun oni volus ne vidi, ne suferi”
Magyarul: „veszteség vagy hiba (károsodás, sérülés, rongálódás) amit az ember nem szeretne látni, elszenvedni”

A definíció természetesen egyetlen magyar szóra sem illik tökéletesen. Nem csoda, mert aki elmélyültebben foglalkozik nyelvi kérdésekkel, az tisztában van azzal, hogy két különböző nyelvű szó jelentése csak a legritkább esetben csereszabatos (vagy talán még akkor sem).

Mindezek ellenére megállapíthatjuk, hogy ez a definíció a magyar szavak közül a „kár” főnévhez áll legközelebb.

Nézzük meg a Magyar Értelmező Kéziszótár definícióját:

kár: 1. Valamiben beálló veszteség.

A definíció kicsit rövidebb, mint a PIV-é, de mindenkinek éreznie kell, hogy a „kár” szó magában hordozza azért valamelyest azt az árnyalatot, hogy „az ember nem szeretné látni, elszenvedni”, noha az értelmező szótár definíciója ezt nem tartalmazza.

Tehát nem sok kétségünk lehet afelől, hogy a PIV definíciója alapján a szót általában „kár”-nak helyes fordítani, noha persze a szövegkörnyezet függvényében esetleg más fordításnak is lehet létjogosultsága.

Igen ám, de kedves ismerősöm a PIV-et nem fogadja el hivatkozásként. Forduljunk akkor a netuŝebla Fundamento, szótári mellékletéhez, az Universala Vortaro-hoz.

Íme öt nyelven:

domaĝ' = dommage | pity (it is a pity) | Schade (es ist) | жаль | szkoda.

Ezek közül az angol, ha csak annyi lenne ott, hogy „pity” akár azt is jelenthetné, hogy kímélet, ám hozzá van téve: (it is a pity).

Angol szótár a pity szócikkében:

… it is a thousand pities you did not mntion it = nagy kár, hogy nem említetted
… more’s the pity = annál rosszabb/sajnálatosabb

Persze, érhet az a szemrehányás, hogy az angol olyan zűrzavaros, egy szó jelenthet valamit és ugyanannak az ellenkezőjét is stb., hogy ez sem lehet hivatkozási alap.

Jó. Akkor nézzük a németet.

schade = kár;

es ist schade um ihn = kár érte

És még az oroszt:

жаль = kár

No igen, de hogy lesz az eszperantó főnévből igei végződéssel „kímél”?

Mint már említettem, az eredeti főnév jelentése nem azonos a magyar „kár” szóval, hanem csak ez a legjobb közelítő fordítása. Magyarul a „domaĝo” jelentésével azonos jelentésű szó egyszerűen nem létezik, de hát valamit csak kell mondanunk, amikor lefordítjuk.

Próbáljunk analógiát keresni. A magyar „sok” szóból létrehozhatjuk a „sokall” igét, ami ezt jelenti, hogy soknak tart, soknak vél.

Képzeljük el (komoly szellemi feladat!), hogy ha a „kár” szóból is létrehozhatnánk a „kárall” igét, akkor ennek az lenne a jelentése, hogy kárnak tart, kárnak vél, amely jelentéshez viszont a magyar „sajnál” szó egyik jelentéstartománya felel meg. Ennek a jelentéstartománynak viszont közös jelentéstartománya (is) van a „kímél” igével.

Így lehetséges, hogy a Fundamenta Krestomatio szövegében egyebek között a következő mondat is található:

La imperiestro, domaĝante ŝian riĉan veston, ekkriis : "sidiĝu!"

Vagyis: „A császár pazar (drága/értékes) ruháját sajnálva (kímélve/féltve) felkiáltott: Ülj le!

Tehát amikor a szó igei alakját használjuk, leggyakrabban valóban jó, vagy a legjobb közelítés a magyar „kímél” ige, ám véssük eszünkbe, hogy néha más fordítás helyesebb, néha pedig csak más fordítás jó.

Ha a „sajnálni” értelemig már eljutottunk, gyerekjáték megérteni, miért szerepel a PIV-ben, hogy

domaĝa = bedaŭrinda

Itt ennek a két szónak a jelentéstartománya szinte teljesen egybeesik. Ha valamit rossznak, károsnak, veszteségesnek ítélünk, magyarul is mondhatjuk: „Sajnálatos, hogy ez történt.” vagy „Kár, hogy ez történt”.

Szerdahelyi szótára nem éri el a PIV részletességét (nem a szavak számáról beszélek), és csak a PIV-vel egyeztetve mérvadó, de a „sajnálatos” szócikk szerint:

sajnálatos, hogy = estas domaĝo, ke

Remélem, mindenki megérti, hogy eszerint sem jelentheti a „domaĝo”, hogy „kímélet”. Micsoda zagyvaság lenne: „kímélet, hogy”. Ezzel szemben teljesen érthető, ha azt mondjuk:

sajnálatos, hogy = kár, hogy

Ennek a szónak a szemantikai megközelítése bizony nem könnyű, kezdőknek nem is ajánlom a használatát.


Legi la komentojnComments