Esperanto‎ > ‎Instruado‎ > ‎

Tradukekzerco


por ekzamenotoj kun modela solvo

Eredeti szöveg Nyersfordítás

La instruisto fermas la malgrandan libron sur la tablo. Li prenas kaj metas ĝin en la poŝon.

- Sinjorinoj kaj sinjoroj, mi deziras al vi bonan nokton - li diras. - Ĝis revido!

- Ĝis revido - respondas la gesinjoroj kaj ili iras de la benkoj al la pordo.

La juna Iĉio Pang malfermas la pordon de la lernoĉambro kaj la gelernantoj iras hejmen. Nur la maljuna oficisto, la pola knabino kaj la instruisto restas. La oficisto estas malnova esperantisto. Li bone parolas la lingvon. Nun li kaj la instruisto konversacias.

Marja Bulski, la pola knabino, estas inteligenta lernantino en la urba gimnazio. Ŝi bone parolas la polan kaj rusan, lernas la germanan kaj latinan lingvojn, sed ŝi ne komprenas la longajn frazojn en la nova mondlingvo.

Jes, la kapo ne komprenas la vortojn, sed ŝi havas okulojn, fantazion kaj koron, ŝi vidas du homojn: unu junan kaj unu maljunan, hungaron kaj ruson. La ruso havas nur unu manon. Kie estas la alia mano?

La fantazio faras militan bildon. La knabina koro komprenas la signifon de la konversacio.

(Így fordítani szigorúan tilos)

A tanár becsukja a kicsi könyvet az asztalon. Ő megfogja és teszi azt a zsebbe.

- Uraim és hölgyeim, én kívánok önöknek jó éjszakát - ő mondja - viszontlátásig!

- Viszontlátásig - válaszolnak a hölgyek és urak és ők mennek a padoktól az ajtóhoz.

A fiatal Icsio Pang kinyitja az ajtaját a tanulószobának és a tanulók és tanulólányok mennek haza. Csak az öreg hivatalnok, a lengyel lány és a tanár marad. A hivatalnok régi eszperantista. Ő jól beszéli a nyelvet. Most ő és a tanár beszélget.

Marja Bulski, a lengyel lány intelligens tanulólány a városi gimnáziumban. Ő jól beszéli a lengyelt és az oroszt, tanulja a német és a latin nyelveket, de ő nem érti a hoszú mondatokat az új világnyelvben.

Igen, a fej nem érti a szavakat, de ő birtokol szemeket, fantáziát és szívet. Ő lát két embert: egy fiatalt és egy öreget, magyart és oroszt. Az orosz birtokol csak egy kezet. Hol van a másik kéz?

A fantázia háborús képeket csinál. A lányszív megérti a jelentését a beszélgetésnek.

____________________________________

Eredeti szöveg Szabályszerű fordítás
La instruisto fermas la malgrandan libron sur la tablo. Li prenas kaj metas ĝin en la poŝon.

- Sinjorinoj kaj sinjoroj, mi deziras al vi bonan nokton - li diras. - Ĝis revido!

- Ĝis revido - respondas la gesinjoroj kaj ili iras de la benkoj al la pordo.

La juna Iĉio Pang malfermas la pordon de la lernoĉambro kaj la gelernantoj iras hejmen. Nur la maljuna oficisto, la pola knabino kaj la instruisto restas. La oficisto estas malnova esperantisto. Li bone parolas la lingvon. Nun li kaj la instruisto konversacias.

Marja Bulski, la pola knabino, estas inteligenta lernantino en la urba gimnazio. Ŝi bone parolas la polan kaj rusan, lernas la germanan kaj latinan lingvojn, sed ŝi ne komprenas la longajn frazojn en la nova mondlingvo.

Jes, la kapo ne komprenas la vortojn, sed ŝi havas okulojn, fantazion kaj koron, ŝi vidas du homojn: unu junan kaj unu maljunan, hungaron kaj ruson. La ruso havas nur unu manon. Kie estas la alia mano?

La fantazio faras militan bildon. La knabina koro komprenas la signifon de la konversacio.
A tanár úr az asztalon behajtotta a noteszét és zsebre vágta.

- Hölgyeim és uraim, jó éjszakát kívánok - mondta - viszontlátásra!

-Viszontlátásra - viszonozzák, és a padoktól az ajtó felé igyekeznek.

A kis Icsio Pang kitárja a terem ajtaját, a tanulók haza indulnak. Csak az idős tisztviselő, a lengyel lány és a tanár úr maradt ott. A tisztviselő régi eszperantista. Jól beszéli a nyelvet. Most csak ő társalog a tanár úrral.


Marja Bulski, a lengyel lány, a városi gimnázium éles eszű diákja. Jól beszél lengyelül és oroszul, németül és latinul tanul, de az új világnyelven nem érti a hosszú mondatokat.

Igen! Agya nem fogja fel a szavak értelmét, ám van szeme, fantáziája és szíve. Ketten állnak előtte: egy fiatal és egy idős, magyar és orosz. Az orosz félkezű. Hol a másik keze?


Csatakép jelenik meg képzeletében. A leányszív átérzi a beszélgetés lényegét.

Legi la komentojn


Comments