Ceteraj

Maldekstre, ĉe la navigado klaku sur la malgrandan nigran trianguleton, por vidi la tutan menuon.


Por fermi la menuon, klaku denove sur la trianguleto. Plej oportune estas, se nur unu menuo estas disvolvita samtempe. Tiel funkcias anka
ŭ
la submenuoj.