Vyšetřování ztráty třídní knihy (1997)

Jste tupá, odporná, deprivovaná hovada ... a já nebudu brát ohledy, nebudu, na nikoho, ani mě nenapadne!

Člověk s vámi jedná jako otec, a vy si toho nevážíte. Vždyť já vás mám rád! Proč myslíte, že tady na vás řvu?!

Je to tady jeden vedle druhého samý debil nebo blbeček! Mluv s nima zeleně, mluv s nima fialově nebo bleděmodře, všecko stejný, pořád na tebe zírá stádo tupých obličejů!


Chyba (z úvodního semináře):

Ani v rámci humorné mystifikační nadsázky není pravděpodobné, že by Einstein korespondoval s Cimrmanem anglicky. Je to dokonce vyloučeno, ježto Einstein za prvé angličtinu neovládal (a ani za pozdějšího pobytu v USA nebyla jeho angličtina nijak valná), a za druhé by zcela jistě komunikoval s poddaným rakouské monarchie jejím úředním jazykem, jakož i svým rodným - to jest němčinou. Nanejvýš by se tehdy, před světovými válkami, mohli dva jinojazyční učenci spolu dorozumívat francouzsky, jak bylo tehdy zvykem; angličtina, jako mezinárodní dorozumívací řeč, se mimo země Commonwealthu ještě tolik nepoužívala jako dnes.