Jekyll a Hyde (1990) [TV film]

Dr. Jekyll: "Věda bude jednou ovládat naše těla, naši inteligenci; stvoří dokonce novou rasu lidí, násilníky, aby za nás válčili, poslušné lidi, aby za nás pracovali, peklo na zemi. A já... já nic z toho nechci."