Skřivánci na niti (1969)

Bývalý prokurátor:
"Existuje teorie dvojí facky: Když mně dá dělník facku, můžou za to zavřít mne, protože jsem ho k té facce vyprovokoval; a když já dám facku dělníkovi, tak je to kvalifikováno jako těžké ublížení na těle, i když je to ublížení pouze lehké."

Saxofonista:
"Profesore, vy se mně líbíte. Vy jste odmítl dát do stoupy Schopenhauera."

Profesor: "Stačí takhle zadarmo zvednout hlavu a... vidíte to nebe? Pan Kant takhle chodil v Königsbergu a napsal: Dvě věci naplňují mou mysl vždy znovu a znovu a s přibývajícím obdivem a úctou: ohvězdněné nebe nade mnou a mravní zákon ve mně. To tam nahoře ničí moji důležitost, takže si připadám jako nějaké zvířátko. Ten mravní zákon ale zvyšuje moji cenu do nekonečnosti, ve které jsem naprosto nezávislý od světa smyslů..."
(profesor s hlavou zvrácenou k nočnímu nebi náhle spadne do jámy)
"To je ta oslava člověka: vidí samé ideje, a klopýtne o kdejaké hovno. Vítězství sestává ze samých průserů."

Pionýrská vedoucí: "Fuj, přivádět na svět další kapitalismem zkaženou a otrávenou duši!"

Dcera (pozorujíc spolu laškující rodiče): "Ne aby vás napadlo mít ještě děti!"
Otec: "Co ty víš!"
Dcera: "Rozum na to nemáte oba dva."
Matka: "Copak bych nemohla mít ještě děti?"
Dcera: "Mohla..., ale já bych se musela ve škole hanbou propadnout."
Otec: "Než půjdeš spát, tak si umej nohy!"

Drobeček: "Kudlo, ty seš typicky česká nátura: jen dostaneš funkci a už si myslíš, že hovno je tvůj strejc."

Mlíkař:"Moje pravda se dá posadit na koleno; moje pravda je jako chleba na stole... Ale ona už na tom stole není. Kluci, ukradli nám pravdu! Kurvy! Kde ta pravda je?"

Komentář:
Pěkné jsou ty bezeslovné významy, jako například když je odbojný předák před branami fabriky zatýkán státní policií a hned nato následuje záběr na značku "vstup na   vlastní nebezpečí"; nebo když pionýrská vedoucí ukazuje dětem "stvůry reakce" na vlídných tvářích žen, které se "provinily" jen pokusem o ilegální opuštění republiky. Úděsné na tom všem je, že i v tomto celosvětovém kriminále se stále ještě najde chuť na lásku a milování. Z toho jde skutečně ta největší hrůza. "Ruce pryč od Koreje! Ruce pryč od stávky! Ruce pryč od sebe!" - Ruce pryč od všeho...
"Stvůry reakce"

Chyba:
V jedné replice zazní faktická chyba: že "slunce se na jaře snoubí se zemí a nastává slunovrat". Na jaře však nastává rovnodennost, nikoli slunovrat!

Zajímavost:
Scéna, v níž bývalý holič střídavě radí strážnému, aby se oženil, i aby se neženil, je převzata z Rabelaisova románu Gargantua a Pantagruel, kde takto dvojace odpovídá bratr Jan na tutéž otázku Panurgovi.