Rodinné trampoty oficiála Tříšky (1949)

Vypraveč: "Nejprve byla mlha; nic než mlha, temná a bezútěšná. Pak přišla ruka Páně a z mlhy uhnětla svět. Pak přišlo světlo - a člověk; s člověkem hřích a s hříchem bytový problém a s bytovým problémem - bytový úřad. Tak byl potrestán lidský hřích."
"Co zbylo z lásky a extáze? – Bytové nesnáze."

Lékař: "Člověče, kdo vás tak zřídil? Zažil jste nějaký nálet nebo nějaké neštěstí nebo koncentrák?"
Oficiál Tříška: "Ne, já jsem na bytovém úřadě."


"Vstávej, spadla ti postel!"


Komentář:
Tato komedie patří k filmům, které výborně začnou, ale nevydrží s dechem až do konce. Zpočátku plno smíchu z plejády komických situací, k závěru už jen nuda, nanejvýš zdvořilý úsměv.


Zajímavost (nebo spíš chyba):
Na obálku prodávaných kopií nepoužil vydavatel snímek z tohoto filmu, ale z jiného, staršího: totiž z komedie Přijdu hned (1942). Oba tituly tak mají úplně stejné vzezření, až na trochu jiné zabarvení a ovšem jiné nápisy.