Vražda ing. Čerta (1970)

Ó, jak je přesný... Dokonce o deset minut přesnější!

Čert: "Jsi přece jen žena - a to je vše."

Já často sedím a přemýšlím. Jen tak. Sám pro sebe si přemýšlím. Nevím, jestli to můžeš pochopit - sám, pro sebe... Někdy přecházím, jindy si lehnu, ale vždy - nebo téměř vždy - já přemýšlím.

Čert: "Nemá smysl, aby se profesor zahazoval se služkou. A já se cítím poněkud profesorem, i když si myslím, že jsem poměrně věcný a skromný. Nemá skutečně smysl, aby se profesor zahazoval se služkou. -- To řekl mimochodem Nietzsche."
Ona: "Co to je?"

"Víš, proč jsem přišel? Protože bez tebe nemohu žít. -- Nemáš tady něco k jídlu?"

Člověk tady není proto, aby se osudu podrobil, nýbrž aby se ho zmocnil.

- Harmonie, to je, řekl bych, souhra. Do malého bytu malá rostlina, do velkého velká. Sebekrásnější dílo ztrácí, když je o píď větší nebo menší než by mělo být.
- Odkud máš ty správné míry?
- Zde, v té mé palici. V této mé chlapácké palici. Zde se zrodily všechny správné míry pro svět.

- Ach, ženy, jakým prokletím vy jste pro svět! Nevyzpytatelné, ničivé, rozmarné, tajemné, nic nechápající; bytosti, z nichž každá... každá...
- Abych tě nepolila polívkou, ty fešáku!

- Vám stačí bonbónky a trocha lichotek -- a to řekl Byron, a to byl lord, ty jedna nevzdělaná opice.
- Sám jsi opice, ty opičáku!
- Ano, ano! Já to vím, že jsem povstal z opice. To řekl Darwin. A já jsem to četl, a proto to vím. Ale ty, tys nic nečetla, ty nevíš nic, ty jen tak, co ti slina na jazyk přinese. Ty ani nevíš, že nějaký Darwin byl.
- Vlez mi na záda, i s těma tvejma pacholkama!

- Když jsi ale pekelník... nebudeš nakonec po mně chtít... úpis krví?
(Čert se směje) - Jaký úpis krví? Já budu chtít vrátit peníze. Jinak bych byl nucen tě zažalovat, na to tě upozorňuju.
- Radši sprav výtah, který jsi tak mužně rozbil.
- Pekelník, jako jsem já, umí věci zničit, ale nikdy je nedá dohromady. Od čeho jsou tady ženy, než aby napravovaly zlo?Komentář:

Kdybych někdy hledal bytového architekta, najal bych buď nějakého Japonce - nebo Ester Krumbachovou. Nerad používám sprostá slova, ale dokonce i Jiřinu Bohdalovou se jí podařilo udělat "sexy". Smyslná byla i záplava vybraných lahůdek, nad nimiž by se sbíhaly sliny i indickému asketovi. Nevím, jak vám, ale mně příběh připomíná pohádku o čertovi a Káče. Chuděrky ženy. Co všechno zkusí, co všechno obětují pro lásku muže. A jaká je z toho pak pěkná veselohra!