Poslední mohykán (1947)

"Pravého muže dnes? S lucernou nenajdete!"
"Pravého muže" hledal již Ezop: „HOMINEM QUÆRO“ („Hledám člověka“) – V bajce se vrací Ezop přes město do domu svého pána a nese rozžatou lucernu, aby od ní zapálil oheň a mohl uvařit oběd. Na dotaz jednoho ze zevlounů, co dělá v poledne se svítilnou, odpověděl uvedenými slovy. Z této bajky je odvozeno i rčení „hledat někoho (něco) s lucernou (se svíčkou) za bílého dne“. Starší tradice spojuje původ rčení s kynickým filosofem Diogenem ze Sinópy (obr. níže). – pozn. Mis.


(na schůzi ochránců zvířat)
"Slyšela jsem, že v tom cirku, co přijel, krotitel hrozně týrá lvy. Jestli je to pravda, dámy a pánové, pak navrhuji, abychom tam korporativně šli a korporativně mu vynadali. Copak je to nějaké hrdinství, týrat ty ubohé lvíčky?"

- Věřím, že už brzy přijde den, kdy v naší vlasti nebude ani trýznitelů, ani trýzněných, a kdy němá tvář se k nám bude obracet s důvěrou a s láskou jako ke svým nejlepším a nejvěrnějším přátelům s výrazem vděčnosti.

Styďte se! Tleskat takovému týrání němých tváří! Styďte se! Hanba!