Programem Matemàtiques amb Snap!

Programem matemàtiques amb Snap!

T'animes a programar amb Snap!. Et proposem estratègies i metodologies de treball per acompanyar l’alumnat de cicle superior d'educació primària i d’educació secundària. Hi trobaràs propostes i activitats pròpies de l’àmbit matemàtic. Tots els recursos i orientacions animen a portar la programació a l’aula de matemàtiques, donar a conèixer aquesta eina i alhora reforçar el pensament computacional i algorítmic, tan útil per a l’ensenyament i aprenentatge d'aquesta disciplina.

Mòdul 1: Entorn, espai i forma.

En aquest mòdul presentem l'escenari de Snap! i treballem a partir dels eixos de coordenades. Aprendrem a fer les primeres construccions de geometria plana.

Mòdul 2. Nombres i operacions.

Propostes com les de trobar tots els divisors d'un nombre, llistats de múltiples… son feines que tenen molt de mecànica però també una part d'estratègia. I per trobar divisors o múltiples comuns podem comparar llistes, però també podem depurar processos. Al mòdul començarem creant llistes de múltiples i divisors i arribarem a calcular el Mínim Comú Múltiple, MCM i el Màxim Comú Divisor, MCD, fent servir diferents estratègies, alhora que aprenen a treballar amb variables, llistes i la creació de blocs.

Mòdul 3. Probabilitat i simulacions

La probabilitat juntament amb l'estadística havien quedat relegades a les darreres pàgines dels llibres de text, però en els darrers anys a les escoles i instituts hem pres consciència de la seva importància, tant matemàticament com per entendre i abordar situacions de la vida quotidiana.

Un entorn de programació com Snap! ens permet portar a l'aula grans reptes lligats a l'atzar i estudiar com es comporta la probabilitat quan treballem amb nombres grans. Podem simular fàcilment la tirada de mil monedes o daus. Però no hem d'oblidar que cal començar per l'experimentació directa, amb material. I que cal aprendre a fer conjectures, argumentar el que creuen què passarà… i després podem passar a comprovar i a justificar el que ha passat.

Mòdul 4. Jocs i loops

La proposta va al voltant dels jocs de tauler. A l'aula és molt convenient jugar a petits jocs d'estratègia com el NIM, el tres en ratlla, les granotes i gripaus… Tots aquests jocs amaguen, al darrera d'unes bases molt senzilles, estructures matemàtiques que poden ser complexes o simplement sorprenents. A més són un bon recurs per aprendre a escriure instruccions, normes… I més encara "programar-les". Com porta el programa el recompte de quantes peces queden al joc del NIM? Com li expliquem a l'ordinador que tres peces estan alineades..?

Per començar aquest mòdul proposem crear un joc de rajoles que ens servirà per aprendre a dibuixar taulers que ens poden servir per crear nous jocs.

Per saber-ne més...

Mòdul 5. Reptes numèrics

En aquest mòdul es proposen diversos reptes numèrics. Es proposa la programació d'alguns en concret, però s'obre la possibilitat de programar-ne molts més a partir de dos grans bancs de recursos. Un és el projecte Euler: buscar solucions a petits reptes on l'ús de la programació ens és molt útil. L'altra és la mai no prou valorada campanya Investiguem de l'àmbit matemàtic del CESIRE. S'hi plantegen molts problemes classificats per tipus d'activitat que promouen la investigació.

Mòdul 6. Fractals


La proposta recull exemples d'aquestes figures autosemblants i aprendrem a crear-les des de dos punts de vista de la programació: iterativitat i recursivitat.