Vídeos del Laboratori de matemàtiques


Com a complement de la campanya Laboratori de matemàtiques s'ha elaborat un seguit de vídeos de diverses tipologies. Alguns són enregistraments de sessions d'aula, a altres vídeos un parell de docents de primària o de secundària ens expliquen com fan servir ells el material amb els seus alumnes, i altres s'han creat com a suport de cursos de formació. Trobareu més vídeos a la llista de reproducció Laboratori de matemàtiques del canal del CESIRE-àmbit de matemàtiques.



Vídeos d'aula


Condensem una sessió de classe en 10 minuts de vídeo.

Aquest projecte està aturat temporalment per motiu de la covid19.

Esperem tornar aviat amb nous enregistraments.

Fraccions. 5è de primària

Rosa Ma. Sala. Escola Migdia. Girona

Un grup d'alumnes de cinquè de primària fa una activitat de representació i de comparació entre fraccions fent servir els sectors circulars i els rectangles de fraccions.

S'han enregistrat les respostes dels nens i nenes i els seus raonaments. Ens expliquen què saben i quines connexions fan a través de les preguntes de la mestra i de la conversa.

Graella numèrica. 1r ESO

Cecília Calvo. Escola Sant Gregori de BCN

Es proposa als alumnes una activitat de llindar baix (a la que tots poden començar a treballar) i sostre alt (perquè pot portar a l'alumnat a fer descobertes de conceptes més complexes).

Amb el guiatge i les preguntes de la mestra es reflexiona sobre divisibilitat i es fan connexions amb el MCD entre dos nombres.

Activitats amb materials



Vídeos als que dos docents comenten activitats amb material manipulable de matemàtiques.

L'hodòmetre

Anton Aubanell i Francesc Massich

Graella multiplicativa

Cecília Calvo i Laura Morera

Cursa de camells

Marta Aragüés i Xavier Fernández

El metre cúbic

Paula López i Raül Fernández

Quadre de fraccions unitàries

Francesc Massich i Anton Aubanell

Polígons encaixables

Laura Morera i Cecília Calvo

Tangram

Xavier Fernández i Marta Aragüés

Volums per omplir

Raül Fernández i Paula López

Polígons encaixables


Tangram


Volums per omplir





Propostes per les sessions de formació

Propostes d'activitats amb material incloses a les sessions de formació de professorat de l'estiu de 2020.

Daus

CESIRE àmbit de matemàtiques

Tauler de nombres

CESIRE àmbit de matemàtiques

Cubs encaixables

CESIRE àmbit de matemàtiques

Polígons encaixables

CESIRE àmbit de matemàtiques

Pentominós

CESIRE àmbit de matemàtiques

Geoplans

CESIRE àmbit de matemàtiques

Pattern Blocks

CESIRE àmbit de matemàtiques

Volums

CESIRE àmbit de matemàtiques


Petits vídeos

Propostes d'activitats amb material en format de vídeos curts. Estiu 2020.

Equacions de segon grau

CESIRE àmbit de matemàtiques

Transportador d'angles

CESIRE àmbit de matemàtiques

Aquesta actuació forma part del Programa d’orientació i reforç per a l’avanç i suport a l’educació del Ministeri d’Educació i Formació Professional, que està cofinançat pel Programa operatiu d’ocupació, formació i educació del Fons Social Europeu 2014-2020.