טבלה - מדיניות חברתית ע"פ הרודן הפאשיסטי פרנסיסקו פרנקו מול מדיניות משרד הרווחה