התקבלו רוב התלונות הקשות של האגודה לזכויות האזרח נגד מעון "צופיה" לנערות במצוקה

ועדת הבדיקה שהקים השר אורלב בעקבות פניית האגודה בעניין מעון "צופיה" לנערות במצוקה המליצה על תיקון מרבית הליקויים עליהם התריעה האגודה. רשות חסות הנוער החליטה ליישם את ההמלצות בכל המעונות שהיא מפעילה

ועדת הבדיקה, שמינה שר הרווחה, זבולון אורלב, בעקבות התרעותיה של האגודה לזכויות האזרח בדבר פגיעות קשות בזכויותיהן של נערות החוסות במעון "צופיה" ביבנה, קיבלה את רוב הטענות שהעלתה האגודה. הוועדה, בראשות השופט אהרון מלמד, נשיא בית המשפט לנוער בדימוס, הגישה לפני ימים אחדים את המלצותיה, שהוצגו היום בפני הוועדה לזכויות הילד בכנסת.

הוועדה הוקמה בעקבות פנייתה של עו"ד נטע עמר מהאגודה לזכויות האזרח, שהעבירה בסתיו שעבר תלונות קשות בדבר פגיעות בזכויותיהן של הנערות החוסות במעון, תלונות שמצאו חיזוקים נוספים בסיכומים שהגישה לוועדה עו"ד סוניה בולוס מהאגודה, אשר הנושא הועבר בהמשך לטיפולה. הוועדה דנה גם בטענות, שהעלתה ח"כ ענבל גבריאלי, שבדקה גם היא את הנושא, בעקבות דיון בכנסת בפנייתה של האגודה לזכויות האזרח.

הוועדה ממליצה שורה של המלצות, אשר תואמות במדויק את מרבית הנקודות, שהעלתה האגודה לזכויות האזרח. זאת למרות, שהוועדה לא הצליחה למצוא סימוכין למקצת מן הטענות, שהעלו האגודה וכן ח"כ גבריאלי מפיהם של אנשים, המכירים את המעון מקרוב. בין היתר, המליצה הוועדה לדאוג להכשרה מוקדמת של המדריכים ולהדרכה מסודרת שלהם ושל העובדים הסוציאליים במעון, לתקן את חוק הנוער, כך שיתאפשר לבית המשפט למנות סניגור לנערות, כשדבר זה נחוץ, לאמץ נהלים ברורים באשר לשמירה על פרטיותן של הנערות, לאפשר לנערות לעיין בתיקן האישי, לשמור על קשר עם ההורים ולחזקו, למנות כתובת חיצונית ובלתי תלויה לתלונות, לקצר את משך נעילתן של נערות בחדר ולקבוע נהלים ברורים בעניין זה. המלצותיה של הוועדה אמורות להיות מיושמות לא רק במעון "צופיה", אלא גם ביתר המוסדות של חסות הנוער.

האגודה לזכויות האזרח מביעה סיפוק מכך, שפנייתה הביאה להקמת הוועדה ולשורה של המלצות לשיפור המצב במעונות לחוסים. עם זאת, האגודה מאוכזבת מהימנעותה של הוועדה מלבדוק את חוקיותו של נוהל הנעילה של נערה בחדרה, במיוחד ביחס לנערות, שאינן מעורבות בפלילים. כמו כן, האגודה סבורה, כי הנוהל הפנימי של המעון, אשר "מסדיר" את סוגיית בידוד הנערות, כפי שצוטט בדו"ח הוועדה, אינו משקף איזון ראוי בין זכויות היסוד של החוסות לחירות ולחופש תנועה ובין הצורך לטפל בנערות ולשמור על הסדר במעון.