דוח נציבות תלונות הציבור על שופטים 2010


מחדלים חמורים שופטי בתי משפט לענייני משפחה - עיכוב החלטות בענייני נפשות - מדו"ח נציבות תלונות הציבור על שופטים 2010 - ידוע כי בתי משפט לענייני משפחה עוסקים בענייני נפשות. עובדה זאת אינה מונעת משופטים רשלנים ומסואבים לא פעם לעשות מחדלים פאטליים כגון עיכוב במתן החלטות, המסבים נזקים בלתי הפיכים לפרטים ומשפחות...

Comments