לשכת הרווחה מועצה אזורית גלבוע

משרד רווחה מועצה אזורית גלבוע מנהל מצוד לחטיפת תינוק מאמו - פברואר 2014 - דרכי רמיה משרד הרווחה מועצה אזורית גלבוע לחטיפת מהוריהם תינוקות מיד לאחר היוולדם. מדובר באמא א' שמשרד הרווחה תלש ממנה שלשה תינוקות בבית החולים מיד לאחר שילדה אותם לסחר באימוץ. האמא שנכנסה שוב להריון הבינה כי כך יעשו פקידי הרווחה שוב לכן ילדה את התינוק הרביעי במקום מסתור. משטרת ישראל ומשרד הרווחה מועצה אזורית גלבוע פתחו במצוד אחר האם, בעוד שלציבור אינם מספרים הכל אלא אומרים כי מדובר באשה "נעדרת"...

האמא א' נמלטת מרשויות הרווחה מועצה אזורית גלבוע מחשש שיחטפו את בנה התינוק - פברואר 2014 - משטרת ישראל ורשויות הרווחה מועצה אזורית גלבוע רודפים מזה כחודש אחר אמא הנמלטת מפניהם שלא יחטפו את בנה התינוק. כדי לקבל את אהדת הציבור, ולהסתיר את המרדף הנבזי פרסמו הרשויות הרווחה דבר שקר כי מדובר בנעדרת ומבקשים עזרת הציבור באיתורה...

משרד רווחה מועצה אזורית גלבוע מנהל מצוד לחטיפת תינוק מאמו