פלייליסט - יוסי סילמן מנכ"ל משרד הרווחה

יוסי סילמן מנכ"ל משרד הרווחה - עבריין, מנצל סמכותו לרעה לסחר בלדים וקשישים, מרעיל נגד אזרחים ומשפחות לקדם אינטרסים של איגוד העובדים הסוציאליים, ועוד גורמים אינטרסנטים על גבם של המוחלשים.