לשכת (אגף) הרווחה גבעתייםפקידת סעד אתי דור דוברובינסקי

רשויות הרווחה - הצדקנות הרשעות והאימה - השקרים של יצחק בן שחק - מנהל לשכת הרווחה גבעתיים - דע כי העובדים הסוציאליים ברשויות הרווחה יהרסו את חייך וחיי משפחתך ויבזו אתכם. יציגו עצמם כרוצים לעזור לך ויצחקו לך בפרצוף  - אפריל 2010 - דברי מנהל לשכת הרווחה עיריית גבעתיים יצחק בן שחק מאשרים כי רשויות הרווחה מתנהגות בצדקנות, רשעות ומטילות אימה על האזרח...

יצחק בן שחק - מנהל לשכת הרווחה גבעתייים
יצחק בן שחק - מנהל לשכת הרווחה גבעתיים


Comments