מעון השלושה לילדים אוטיסטים עם פיגור קל - בקיבוץ עין השלושה

מדריך צועק על חוסה שקם ממקומו

כשלים חמורים במשרד הרווחה - מעון ה"שלושה" לחוסים אוטיסטים עם פיגור קל - תחקיר תכנית "שתולים" - אפריל 2010 - בתכנית שתולים בהנחייתה של אורלי וילנאי, נשלח השתול יובל אזולאי להיות מטפל בפנימייה של משרד הרווחה בשם "מעון השלושה". הבעיה העיקרית אינה ההתעללות הקשה בחוסים בחוסים החמורה לכשעצמה, אלא הטיפול הלקוי של בכירי משרד הרווחה. כשלים אלו במעון השלושה עלולים להיות בכל מסגרת השמה חוץ ביתית של הרווחה...

תחקיר "שתולים" - התעללות בחוסים מעון השלושה לילדים אוטיסטים עם פיגור קל - קלונו של משרד הרווחה- אפריל 2010 - תחקיר תכנית שתולים מעון "השלושה" לחוסים אוטיסטים עם פיגור קל חשף התעללות בחוסים. מדריכים היכו חוסים במקל מטאטא, וגילחו אותם עם סכין גילוח אחד ל- 13 אנשים.

שר הרווחה יצחק בוז'י הרצוג מתייג חוסים מוכים ב'חוסר שקט'

אלימות מדריך על חוסה במעון למפגרים בקיבוץ עין השלושה - יוני 2009 - הורים לילדה הסובלת מפיגור שכלי, הגישו תלונה על המדריך שלה במעון חוסים בקיבוץ עין השלושה בדרום הארץ, בטענה שגרר אותה על הרצפה. המוסד ניסה להעביר את הילדה למעון אחר. המשטרה חוקרת את המקרה...

תחקיר "שתולים" - מעון למפגרים עין השלושה - אפריל 2010