לשכת (אגף) הרווחה רמת גן

עובדת סוציאלית רחל ולדומירסקי מלשכת הרווחה רמת גן מרעילה נגד מפגשים בין אמא לילדיה - מאי 2011 - אכזריות, שרירות לב, אוסף הבלים ודברי בלע הרעילה עובדת סוציאלית רחל ולדומירסקי נגד אמא שמעולם לא פגשה או שוחחה עימה, ונגד שני ילדיה אשר מזה כ- 3 שנים מבקשים מבית משפט לענייני משפחה להיפגש, לשווא...

התעמרות עיריית רמת גן באמא וילדיה הכמהים להיפגש - מחלקה משפטית עו"ד גילה קימל - יוני 2011 - דע, כי פקידת הסעד אינה ניצבת מולך לבדה לשבש את חיי משפחתך וחייך בשם "טובת הילד", ו"עבודת הקודש", ועוד סיסמאות נבובות, ומונחי פולחן הזויים ובזויים. מאחוריה ניצבים ועדת החלטה, מאבחנים ותיקים וצייתנים העובדים עם הרווחה לפרנסתם, שופטי בתי משפט לענייני משפחה ובתי משפט לנוער הרואים המלצות פקידת סעד כסוף פסוק, גיבוי מלא מפקידת סעד מחוזית ופקידי משרד הרווחה, מדיניות החיסיון ועוד... ובנוסף הלשכה המשפטית של הרשות המקומית...

עיריית רמת גן - אגף הרווחה - אבחון קליני לבדיקת מצב ילדים ואינטראקציה ביניהם לבין הוריהם - התנכלות אגף שירותים חברתיים בעיריית רמת גן לאמא הרוצה לפגוש את ילדיה - יולי 2010 - מדובר באם חד הורית שילדיה נלקחו ממנה למרכז חירום שם שהו כחצי שנה מאחר ופקידת סעד לחוק הנוער סברה כי הילדים בסיכון - האם אישה עובדת, מתפרנסת בכבוד מימים ימימה, ללא הרשעה פלילית כלשהי, ואשר ביצעה ע"פ בקשת פקידות הסעד בדיקות שונות במכוני מסוגלות הורית, פסיכיאטר מחוזי, ונמצאה כשירה וטובה...

שופט תחת השפעת פקידת סעד - השופט נפתלי שילה אינו מאפשר לילדים לפגוש את אימם למעלה משנה בתואנה שלא עברה בדיקות שהומלצו ע"י פקידת הסעד - יוני 2010 - שופט בית משפט לענייני משפחה ברמת גן נפתלי שילה אינו מאפשר לילדים לראות, ו/או לדבר עם אימם כבר למעלה משנה מאחר וטרם ביצעה "בדיקות שהומלצו על ידי פקידת הסעד"...