מרכזי הגנה להוצאת ילדים מהבית

מיקי חיימוביץ מציגה מרכז הגנה להוצאת הילד מהבית - פברואר 2015 - "המערכת" עם מיקי חימוביץ מציגים מרכז הגנה לילד. מרכז ההגנה הוא נרכז המורכב מעובדים סוציאליים, פרקליט, שוטרת קבועה במקום, רופא משפטי, ועוד מאבחנים שתפקידו להוציא חוות דעת לשופט להוצאת הילד מהבית בהליך מהיר ללא ראיות ובדלתיים סגורות. מרכז ההגנה מנוהל ע"י עובדת סוציאלית ללא הסמכה משפטית, עובד ללא סדרי דין או פרוטוקול, ופועל ע"פ "דיווחים" וחות דעת דעת ללא בסיס ראייתי...

מרכזי הגנה לפקידי הרווחה והשררה - סחר בילדים והתעללות במשפחות - יוני 2013 - משרד הרווחה החל לפתוח ברחבי הארץ מרכזי הגנה. מדובר במרכזים לאבחון ילדים אשר עובדים סוציאליים סבורים שעברו התעללות. במרכזים ישנם עובדים סוציאליים לחוק הנוער, חוקרי ילדים, רופאים, אם הבית, וקשר צמוד לפרקליטות. "מומחי" המרכז מדברים בשפה אחת ודברים אחדים פועלים ללא סדרי דין, או דיני ראיות, ובחיסיון. בתי משפט לא יוכלו להתמודד מול חוות הדעת של מרכזים אלו והם יוכלו להוציא בכפייה כל ילד מכל משפחה שיחפצו ובעיקר משפחות מוחלשות שלא יוכלו להתמודד מולן. בסרטון מציגה עו"ד ד"ר טלי תמרין את מרכזי ההגנה בכנס לזכרה של חה"כ מרינה סולודקין...