סאטירה: מה באמת רוצה ועדת ההחלטה?

ועדת החלטה אוטומטית בלשכת הרווחה

בועדת ההחלטה יושבים צוות "מומחים" אשר אמורים להחליט על גורלו של הילד. מסמך ועדת ההחלטה חסר משמעות מבחינת חוק הנוער, מאחר וחוק הנוער אינו מכיר את ועדת ההחלטה.

ועדות אלו פועלות בחיסיון, ללא ביקורת, פיקוח, ובקרה.

"מומחי" הוועדה "מחליטים" על סמך חוות הדעת הסובייקטיביות של פקידי סעד, פסיכיאטרים, ופסיכולוגים, ועוד.

חוות דעת אלו מוטות בדרך ע"פ השיקולים הזרים, של הרשות המקומית הרוצה להתנער מאחריות על קטינים בסיכון, ומוסדות ההשמה חוץ ביתית, פסיכולוגים, ופסיכיאטרים למיניהם הרוצים ל"טפל" בקטין על מנת למקסם את הכנסותיהם.

פקידי הסעד לחוק הנוער מרבים להשתמש בועדות אלו על מנת לקבל גיבוי וחיזוקים, לקראת המשפט.

מומחי ועדות ההחלטה אינם מציעים סיוע או הדרכה. המומחים מתוכנתים לקבוע טיפולים יקרים לקטין אשר אמורים להכניס כסף רב לעמיתיהם, בעלי מוסדות רווחה, חברות תרופות, פסיכיאטרים, פסיכולוגים, תאגידי אפורופסות, אפוטרופסים ועוד.

טיפולים אלו גורמים בדרך כלל נזק ולא תועלת, אך פקידי הרווחה כבר ידאגו לטייח, ולסלף את תוצאות הטיפול.