לשכת הרווחה נתיבות

פקידת סעד רות לגזיאל מלשכת הרווחה נתיבות - התנהלות מזוהמת לתלישת תינוקות מאימם - פקידת סעד רות לגזיאל מלשכת הרווחה נתיבות - התנהלות מזוהמת לתלישת תינוקות מאימם. רות לגזיאל אוחזת בתינוקות של האם ללא צו חירום או צו בית משפט ופועלת בדרך רמיה והונאה להמשיך לאחוז בילדים ולסחור בהם - פברואר 2014 - רות לגזיאל פק"ס לשכת רווחה נתיבות מחזיקה ילדים ללא צו בית משפט - עו"ד יוסי נקר ב"כ האם בשיחה מזעזעת עם פק"ס שאינה מפנימה שהיא כפופה לחוק. האזינו:...

פקידת סעד רות לגזיאל מלשכת הרווחה נתיבות - דרכי רמיה לסחר בילדים