זיוה הדסי-הרמן - נשיאת בתי משפט השלום בתל-אביב

הכתבה "נוהל שקבעו השופטות ברלינר והדסי-הרמן - לא חוקי" , יובל יועז , 3/4/13 , גלובס‎נציב התלונות על שופטים יוצא ‎נגד נוהל המיושם בבתי משפט השלום והמחוזי בת"א, המחייב הגשת בקשות בתחום הפלילי בענייני מעצר וחקירה בצירוף תגובת המשטרה ■ הבעיה: המשטרה מסרבת למסור תגובה כשהעצור לא מיוצג בידי עו"דלצפיה בנוהל והתייחסות הנציב הקלק כאן

השופטות דבורה ברלינר וזיוה הדסי-הרמן קבעו נוהל שיפוטי פאשיסטי לא חוקי