עלילות פקידי הרווחה - פארודיה

פרודיה של ה"פינק פלויד" מתוך "החומה" על שיפוט של ילד שכל אשמתו שהביע רגשות אנושיים ("סימפטומים" פסיכיאטריים, סוציאליים). מערך הרווחה וגרורותיו הנם נמשל טוב למשל.

פקידי הסעד כותבים בתסקירים "עובדות" ללא ניסיון לאמת או להפריך אותן, הם מעלילים עלילות ומרבים להשתמש בחוות דעת פסיכיאטריות מוטות ומסולפות.

בתי המשפט מקבלים את המלצות פקידי הסעד כסוף פסוק. למעשה "נערי הרווחה" ניזוקים. באופן דומה הורסת מערכת הרווחה חייהם של קשישים וחוסים אחרים. ילדים וחוסים אלו נקרעים מביתם ומשפחתם, ואין להם שום זכויות בחוק במסגרת ההשמה החוץ ביתית, שבה הוצבו ע"פ צו בית משפט.