שופטת גלית מור ויגוצקי - 20 שנה בדלתיים סגורות ללא ראיות

גלית מור ויגוצקי - שימוש בעלילה ורוכלות למניעת חשיפת פשעי משרד הרווחה בבתי משפט לנוער

גלית מור ויגוצקי - תקועה 20 שנה בדלתיים סגורות ללא ראיות - קרקע פוריה לשחיתות ושררה - ספטמבר 2015 - מדובר בשופטת גלית מור ויגוצקי המשמשת נשיאת בית משפט לנוער מזה כ- 20 שנה. ויגוצקי בעלת סמכויות נרחבות בדלתיים סגורות ללא ראיות גורמת נזקים קשים לפרט לחברה ולמשפחה ללא פיקוח ובקרה. ויגוצקי מנצלת לרעה את החיסיון ואינה מפרסמת פסקי דים גם כשניתן ע"י הסרת שמות בעלי הדין. ויגוצקי פועלת בשיטת חותמת הגומי לעובדות הסוציאליות כדי לרצות רשויות הרווחה, איגוד העו"ס ועמותות הרווחה אותם היא פוגשת בכנסים ואירועים...

שופטת גלית מור ויגוצקי - דרכי רמיה לסחר בילדים - הכרזת קטין נזקק ללא הוכחות ללא ייצוג וללא סמכות - נובמבר 2013 - רע"א 6487/13 - מדובר בקטין יליד שנת 2000 שהוריו גרושים ונמצא במשמורת אימו. המחלקה לשירותיים חברתיים תל-אביב פנו לבית המשפט לנוער - השופטת גלית מור ויגוצקי בבקשה להכריז על הקטין כ"קטין נזקק" ביום 23.1.2012 נענתה גלית מור ויגוצקי לבקשה והכריזה על הקטין כקטין נזקק. ויגוצקי גם מינתה אפוטרופוס לקטין, והורתה על הוצאתו מהבית למרכז חירום...

גלית מור ויגוצקי - שופטת בית משפט לנוער: תלונות חמורות בגין זיוף פרוטוקול ומניעת דיוני הוכחות - מרץ 2012 - מדובר בדיון בבית משפט לנוער בראשות השופטת גלית מור ויגוצקי. מדובר באמא שהליך שיפוטי בדלתיים סגורות ללא ראיות בבית משפט לנוער מתנהל בעניינה. ידוע כי שופטי הנוער עובדים בשיטת חותמת הגומי מול המלצות פקידות הסעד העובדות ללא ראיות או סדרי דין, ושולחות מידי שנה ילדים למסגרות מופרטות סגורות...

שופטת הנוער גלית מור ויגוצקי מציגה בתי משפט לנוער - מרץ 2012 - גלית מור ויגוצקי מטייחת וזורה חול בעיני משתתפי הכנס שעניינו יישום האמנה לזכויות ילדים. במקום להציג את מחדלי רשויות הרווחה המונעות לאורך עשרות שנים חקיקת חוק זכויות הילד ע"פ אמנת זכויות הילד, שמטרתו הגנה על ילדים במסגרות חוץ ביתיות שהושלכו בכפייה ע"י בתי משפט לנוער, ויגוצקי מורחת את הנוכחים בענייני פשיעת ילדים וכו'. בתי משפט לנוער מוציאים מידי שנה בכפייה אלפי ילדים מבתיהם למסגרות חוץ ביתיות מופרטות או של המדינה...

בין תאוות בצע לחלם - שופטת גלית מור ויגוצקי, פקידות הסעד זויה לרנר ואריאלה קנה - אגף הרווחה חיפה - פברואר 2012 - באגף הרווחה חיפה החליטו פקידות סעד זויה לרנר ואריאלה קנה לאמץ מדיניות רווחה מרושעת להוציא קשישים וילדים בכפייה מבתיהם ולכלוא אותם בצו בית משפט במוסדות בעוד בקהילה ניתן להחזיקם בחצי עלות או הרבה פחות מזה. למימוש מדיניות החלם האכזרית משתמשות פקידות הסעד בשופטת הנוער גלית מור ויגוצקי המקורבת לארגונים חברתיים תאבי בצע (יושבת עימם בפאנלים)...

נשיאת בית משפט לנוער השופטת גלית מור ויגוצקי ופאנל "השמה מיטבית של ילדים - תהליך קבלת החלטות" - כשלים עיקריים - במהלך מאי 2010 התקיים פאנל בנושא "השמה מיטבית של ילדים - תהליך קבלת החלטות" (ראה תמונת כתבה בהמשך הדף) בשיתוף משרד הרווחה, "אשלים" ועמותות פנימיות והאומנה, ונשיאת בית משפט לנוער השופטת גלית מור ויגוצקי. בפאנל קיימים מספר ליקויים, המעמידים את התועלת מול נזק שבו בספק....

מאבק העובדים הסוציאלים לתוספת תקנים לחוקרי ילדים - נשיאת בית משפט לנוער השופטת גלית מור ויגוצקי - פברואר 2010 - כנס באר שבע לשלום הילד, נשיאת בית משפט לנוער גלית מור ויגוצקי נרתמת למאבק העובדים הסוציאלים לתוספת תקנים לחוקרי ילדים...

שופטת נוער גלית מור ויגוצקי - דרכי רמיה לסחר בילדים