פרקליטות

נאוה שילר , ראאד ענוז

"אחד מאלף יוצא זכאי" - משה רונן , ידיעות אחרונות , יוני 2010 - יוני 2010 - משה רונן - ידיעות אחרונות - 24 שעות - מערכת המשפט הישראלית: אחד מאלף אנשים יוצא זכאי בבית משפט, הסיבה: ריבוי עסקאות טיעון. סנגורים רבים לא אומרים אמת ללקוחות שלהם כדי שיודו באשמה...

דוח ביקורת נבת"ם נושאי 3/15 - פרקליטות המדינה אינה מיישמת חוק זכויות נפגעי עבירה - דצמבר 2015 - בראשית שנת 2001 נחקק בישראל חוק זכויות נפגעי עבירה, תשס"א 2001 והכיר בנפגעי עבירה בישראל כבעלי עניין בהליך הפלילי המתנהל בעקבות עבירה שנעברה בהם או בבן משפחתם המנוח. בכך, הצטרף המחוקק הישראלי למדינות נוספות בעולם, אשר עיגנו בחקיקה את זכויותיהם של נפגעי עבירה. זאת, על רקע הצהרה של האומות המאוחדות מיום 11.12.1985 בדבר "עקרונות הצדק היסודיים לנפגעי עבירה ושימוש לרעה בסמכות", אשר הכירה במעמד נפגעי עבירה ובזכויותיהם בקשר להליך הפלילי המתנהל נגד הפוגע...