ועדות לקידום הרווחה

ועדת סילמן - במרץ 2014 הגישה הוועדה בראשות מנכ"ל משרד הרווחה יוסי סילמן את מסקנותיה לשר הרווחה מאיר כהן. ועדת סילמן מטעם משרד הרווחה, אשר דנה בפשיעה הבלתי נסבלת של הרחקת ילדים מהוריהם בידי פקידות סעד, היא דוגמא קלאסית לועדת כסת"ח אשר מתנהלת בחוסר יושרה וחוסר אתיקה מקצועית...

ועדה לזכויות הילד - סביונה רוטלוי - הוועדה מונתה במטרה לערוך בחינה מקפת של הדין הישראלי בשאלות הנוגעות לזכויות הילד, מעמדו המשפטי ורווחתו, לאור האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד אשר ישראל הצטרפה אליה בשנת 1991.

ועדת סלונים נבו - עבודתן של פקידות הסעד לסדרי דין - צוות הוועדה בדק את תהליך הגיבוש של תסקירי פקידות הסעד בעניין משמורת ילדים והסדרי ראיה בהמלצות לערכאות המשפטיות. הצוות התייחס גם ליעילות מרכיביה של הבקרה המקצועית על עבודת פקידות הסעד.

ועדת גילת - ועדת ייעוץ לקביעת סמכות "ועדות החלטה" ודרך התנהלותן מול פקידי הסעד למיניהם - בנובמבר 2002 הוגש לשר העבודה והרווחה שלמה בניזרי דוח של ועדת ייעוץ לקביעת סמכות "ועדות החלטה" ודרך התנהלותן מול פקידי הסעד למיניהם בראשות ד"ר ישראל צבי גילת (להלן: דוח ועדת גילת). דוח ועדת גילת עסק בין היתר גם בעבודתם של פקידי הסעד

יוסי סילמן מציג את 'ועדת סילמן'