חנה בית הלחמי

עו"ד יוסי נקר וחנה בית הלחמי - מתודולוגיית משרד הרווחה להוצאת ילדים מהבית בכפייה - 7 בינואר 2015 - עושים צהריים עם יעל דן - חנה בית הלחמי ועו"ד יוסי נקר מומחה חוק ונוער, מציגים 10מתודולוגיות משרד הרווחה להוצאת ילדים מהבית בכפייה...

אין אנחת רווחה - מאמר מאת חנה בית הלחמי - יולי 2014 - כתבה של חנה בית הלחמי על הכנס של עמותת ע.ל.י.ה לזיכרה של מרינה סולודקין ז"ל והדיון שהתקיים בו על מינוף התקשורת את המאבק נגד הוצאת ילדים... מהבית...