הרב משה בן לולו "הפוך על הפוך" - רדיו קול חי

רדיו קול חי 29.05.2014 - אילה שטגמן מדברת על הוצאת ילדים מביתם בידי רשויות הרווחה - רדיו קול חי 29.05.2014 עם הרב משה בן לולו על הוצאת ילדים מביתם בידי רשויות הרווחה - אילה שטגמן עומדת בראש שדולה לילדים ונוער בסיכון וגם הגישה בקשה למבקר המדינה לחקור את תופעת הוצאת ילדים מביתם ע"י רשויות הרווחה והצבתם במוסדות משרד הרווחה...

פרופ. אסתר הרצוג בראיון "רדיו קול חי" על הוצאת ילדים מהבית ע"י רשויות הרווחה - 29.05.2014 - פרופ. אסתר הרצוג בראיון "רדיו קול חי" על הוצאת ילדים מהבית ע"י רשויות הרווחה - פרופ. אסתר הרצוג טוענת כי יש קבוצת אנשים המתפרנסים ומתקדמים על גבם של אוכלוסיות מוחלשות. מדובר בתעשיה של הרבה מוסדות ומשפחות אומנה. מערכת שלמה של אנשים שמטפלים, גיוס תרומות. ישנה מערכת של מוסדות שיש לזין אותה כל העת בילדים כדי שיוכלו לקדם את הפרסונות במערכת. כדי שהתעשיה תעבוד צריך לשמן את המנגנון לגייס עובדים ותקציבים. פה מדובר בתעשיה המתפרנסת מהוצאת ילדים בכפייה מביתם ומשפחתם...

הוצאת ילדים מהבית - רדיו קול חי - 28.05.2014 - רדיו קול חי - "הפוך על הפוך" - עם כבוד הרב משה בן לולו בעניין הוצאת הילדים מביתם ומשפחתם בכפייה ע"י רשויות הרווחה. הוצאת ילדים מהבית בכפיה - חטיפת 5 ילדים ממשפחתם בישוב אלעד - כבוד הרב בן לולו - רדיו קול חי - 28/5/14 כבוד הרב בן לולו מתאר את פשעי העובדים הסוציאליים המוציאים ילדים ממשפחות נורמטיביות לצרכי סחר בילדים...

הרב משה בן לולו - הקלות הבלתי נסבלת בה יכולות פקידות סעד להוציא ילדים מהוריהם - הרב משה בן לולו, רדיו קול חי, תוכנית 'הפוך על הפוך' - 29.05.2014 - הקלות הבלתי נסבלת בה יכולות פקידות סעד להוציא ילדים מהוריהם. מדובר במפלצת ענקית - ראיון עם לורי שם טוב הקבוצה הפתוחה בפייסבוק "זעקת האימהות"...