הספר "ילדים רחוקים" מאת יעקב אליה

פרק א' בספר ילדים רחוקים "מדיניות שחלף זמנה"

משרד הרווחה - הנכשל ביותר בעולם המערבי בטיפול בילדים במצוקה- יעקב אליה מדבר על ספרו "ילדים רחוקים" - אוקטובר 2008 - יעקב אליה מחבר הספר "ילדים רחוקים" חקר את נושא טיפול משרד הרווחה בילדים במצוקה והגיע למסקנה כי ישראל היא המדינה הנכשלת ביותר בעולם המערבי בטיפול בילדים במצוקה, וישנם כשלים אופייניים למדינת ישראל...

יעקב אליה מדבר על הרחקת ילדים מבתיהם ע"י רשויות הרווחה - נובמבר 2009 - ראיון מרתק עם רו"ח יעקב אליה על הרחקת ילדים מבתיהם ע"י רשויות הרווחה. מכונת הרווחה מוציאה ילדים בכפייה מבתיהם באמצעות צווי חירום של פקידי סעד ברשויות המקומיות. מכאן ואילך מתנהל הליך משפטי קשה, וחסר סיכוי לאזרח המוחלש להחזרת הילד לביתו ומשפחתו. רוב הילדים מוצאים מבתיהם עקב בעיות פשוטות הפתירות בתוך הקהילה. הילדים נשלחים לפנימיות שם נהרסים חייהם. משרד ברווחה מעוניין בהמשך המצב הקיים בשל אינטרסים זרים..

.