משרד ללא שר - ועדה שמינה אולמרט: כשלים חמורים והיעדר יד מכוונת בניהול משרד הרווחה

פורסם בהארץ 17/11/06

משרד ללא שר -

ועדה שמינה אולמרט: כשלים חמורים והיעדר יד מכוונת בניהול משרד הרווחה

מאת ניב חכלילי ורותי סיני

מטרת הוועדה היתה לבחון אי סדרים ברשות חסות הנוער שבמשרד, אולם הדו"ח שהגישה מעלה תמונה עגומה על דרך התנהלות המשרד, שאין לו שר במשרה מלאה מזה שנתיים; בין היתר מתוארת שורת מחדלים ברשות, לרבות עבירות על החוק, וכן מחנאות ומעורבות יתר של ועד העובדים; המלצות לצעדים נגד חמישה מבכירי המשרד

+

מעון גיל-עם של משרד הרווחה לנוער חוסה, בחודש שעבר (למטה: שלט במקום). המשרד ספג מהלומות תקציביות רבות

תצלומי ארכיון: ג'יני

במשרד הרווחה אין יד מכוונת, הנהלת המשרד חלשה, היא אינה מקיימת תהליכי קבלת החלטות מסודרים ושבויה בידי ועד העובדים; כך קובעת ועדה שמינה בספטמבר ראש הממשלה, אהוד אולמרט, המכהן גם כשר הרווחה. מטרת הוועדה היתה לבחון אי סדרים ברשות חסות הנוער שבמשרד. ואולם היא הגישה דו"ח חמור, שהעתק ממנו הגיע לידי "הארץ", ושמסקנותיו מעלות תמונה עגומה על דרך התנהלות המשרד, שאין לו שר במשרה מלאה מזה כשנתיים. הוועדה המליצה לנקוט צעדים נגד חמישה מבכירי המשרד: הדחתם של מנהל רשות חסות הנוער, ראובן יעקב, וסגנו, אליהו דבי; והערות בתיקיהם האישיים של המנכ"ל משה שיאון, הסמנכ"ל הבכירה למינהל ומשאבי אנוש, תמי סליימן, ומנהל אגף משאבי אנוש, מוטי אלישע. בשבוע שעבר החליט אולמרט לאמץ את המסקנות האישיות."חוסר משמעת ואי ציות בכל הדרגים" הדו"ח מתאר שורת מחדלים ברשות, לרבות עבירות על החוק וסיכון שלומם של חוסים בעשרות המעונות של הרשות, המטפלת בבני נוער שנפלטו מבתי ספר ו/או הסתבכו בפלילים. הוועדה תולה חלק נכבד מהאשם בהנהלת המשרד. "הוועדה מצאה כי במשרד בכלל, וברשות בפרט, חסרה 'יד מכוונת', דבר המביא לחוסר משמעת ולאי ציות בכל הדרגים בשטח ובמטה", נכתב בדו"ח, "לעומת חוסר הציות להוראות הממונים, קיים ציות יתר לוועד העובדים, גם כאשר הדבר פוגע בחוסים וסותר את החוק". חברי הוועדה, שבראשה עמדה מנהלת מחוז דרום במשרד החינוך, עמירה חיים, כתבו עוד כי "אין בהנהלת המשרד תהליך מסודר של קבלת החלטות ופתרון בעיות. עובדים רבים בכל הדרגים העידו בפני הוועדה כי הם חשים כמי שעומדים לבדם ללא גיבוי וללא תמיכה". הדו"ח מדגיש שהבכירים שיאון, סליימן ואלישע מכהנים במינויים זמניים, ואילו המשנה למנכ"ל, מנחם וגשל, משמש גם בתפקידו הקודם כראש אגף ועתה ישמש גם כמנהל רשות חסות הנוער למשך שנה.

"על רקע חולשת ההנהלה התעצם ועד העובדים (...) והפך לשחקן מרכזי הקובע את כללי המשחק. ועד העובדים נותן הנחיות לעובדים בתחומים מקצועיים שאינם מעניינו ואף סותרים את הוראות החוק, ומאיים על עובדים", נכתב בדו"ח.

הדו"ח

מתאר עוד כיצד, במאבקי הכוח שהתפתחו ברשות בשנים האחרונות, נוצרו שני מחנות - של הסגן דבי, שנתמך על ידי ועד העובדים, ושל המנהל יעקב. "הוועדה מצאה כי לא רק ועד העובדים הממונה על המעונות וסגן הממונה נוטלים חלק במאבקי המחנאות, אלא גם הסמנכ"לית הבכירה ומנהל אגף משאבי אנוש, בגיבוי מנכ"ל המשרד, התייצבו לצד מחנהו של הסגן". סליימן קבעה, למשל, שדבי הוא שמטפל בנושאי כוח אדם ורשאי לשנות את הכפיפות של בעלי תפקידים ברשות בלא ידיעת הממונה עליו. "הוועדה סבורה כי עמדת הנהלת המשרד בעניין זה שגויה לחלוטין", כתבה הוועדה. לוועדה הוצגו שלושה מבנים ארגוניים של הרשות, שאותם היא מצאה סותרים, לא ברורים ולא משקפים את המציאות בשטח. עובדים שהעידו בפני הוועדה חשפו מסכת של איומים, לחצים והתנכלויות למי שהעז לתמוך ביעקב. מפקחת בכירה נושלה ממקום ישיבתה ושולחנה נלקח ממנה כעונש על תמיכתה בו. סוכלה בדיקת אירוע חמור עובדת אחרת, שקיבלה חוות דעת שלילית מדבי וכתוצאה מכך פוטרה, פנתה לאלישע, מנהל משאבי אנוש, וביקשה שיתחשב בהערכות חיוביות שקיבלה מיעקב. אלישע דחה את בקשתה ואמר, לדבריה, שהוא "לא סופר אותו (את יעקב) ממטר". הוועדה מצאה שבהוראת ועד העובדים סוכל ניסיון בדיקה של אירוע חמור במעון גיל-עם שבקרית אתא, שבמהלכו התבצרו חוסים על גג המעון.

כמו כן, דרש הוועד מהמשנה למנכ"ל המשרד, וגשל, לא להיפגש עם בעלי תפקידים ברשות. מעורבות הוועד היתה ענפה וחזקה במיוחד, משום שהיו"ר משה דרעי עובד ברשות. הוועדה ממליצה שהנהלת המשרד תבדוק את המשמעות המשפטית של פעילותו של דרעי "שיש בה לכאורה ניגוד עניינים" בין תפקידו כמפקח ברשות הכפוף ליעקב לבין תפקידו כראש הוועד.

נודע כי מאז קיבל את הדו"ח לפני שבועיים, שיאון חש שנעשה לו עוול משום שהמשבר ברשות נמשך שנים אחדות ודווקא הוא ניסה לטפל בו - בין השאר בכך שזימן את יעקב ואת הנהלת האגף לישיבה לפני כשלושה חודשים, כדי לברר את הבעיות. אלא שהמפגש התפוצץ כשיעקב עזב את החדר. כתוצאה מכך, נערך ליעקב שימוע אצל רענן דינור, מנכ"ל משרד ראש הממשלה, שבעקבותיו הוחלט למנות את ועדת הבדיקה.

ביום חמישי פנו אל אולמרט עשרות מבכירי רשות חסות הנוער, בהם המפקחים ורוב מנהלי המעונות, בטענה שההדחה עושה עוול לראובן שהוא "נכס ציבורי" ויש לבטלה.