יורם שקד - בית משפט לענייני משפחה רמת גן

בקשת פסילת השופט יורם שקד - אמר לב.כ: "אני צריך להגיד לך איך משכנעים לקוח? מפחידים אותו"

הנציב לא קיבל ההכפשות ודברי הבלע השופט יורם שקד וקבע שהתבטאויותיו יצרו אווירה של כפייה - הכתבה התלונה נגד השופט נמצאה מוצדקת. אז מה? , ענת רואה , ינואר 2013 , כלכליסט - חודשיים אחרי החשיפה ב"כלכליסט", נציב התלונות על שופטים קבע שהתלונה נגד השופט יהורם שקד, שהפעיל לחץ על מתדיין, מוצדק...

בקשת פסילת השופט יורם שקד - אמר לב.כ: "אני צריך להגיד לך איך משכנעים לקוח? מפחידים אותו" - הכתבה "אני צריך להגיד לך איך משכנעים לקוח? מפחידים אותו" , ענת רואה , כלכליסט , ספטמבר 2012 - שופט בית המשפט למשפחה יהורם שקד כל כך היה להוט לפשרה, עד שהוא נסחף להתבטאויות מאוד לא שגרתיות כדי לשכנע את הצדדים להסכים. כשאחד הצדדים הגיב לכך בבקשה שיפסול את עצמו, במקום להכריע בבקשה הקדיש השופט חודשיים כדי לברר אם מישהו מהנוכחים בדיון תיעד אותו אומר את הדברים...

יורם שקד - שופט בית המשפט לענייני משפחה נתן פסק דין בתיק "בהתעלם מהסיכומים" , אוגוסט 2011- השופט יהורם שקד ציין בפסק דין כי הוא עיין בסיכומי הצדדים, אך לבקשת אחד הצדדים למחוק את סיכומי הצד השני, הבהיר שפסק דינו ממילא ניתן "בהתעלם מהסיכומים"...