דנה מרשק מרום

שופטת דנה מרשק מרום - התנהגותה מדיפה סחר בילדי משפחות מוחלשות

שופטת דנה מרשק מרום - דרכי רמיה לסחר בילדים - ...ובימינו הפכו בתי משפטל נוער על ערכאותיהן מכבסת הבלים ודברי בלע נגד הורים וילדים אשר רשויות הרווחה נקרו בדרכם. דברי התרעלה של העובדות הסוציאליות מלשכת הרווחה אלעד מצאו את דרכן מיד אל פסק הדין של שופטת המחוזי דנה מרשק מרום. ומה מועילות מילות חיצי הרעל העובדות סוציאליות למשפחה, או שמא תאוות בצע ושוחד הוא ההסבר לחוסר ההיגיון בהתנהגות בית המשפט ורשויות הרווחה...