שופט נתן נחמני

השופט נתן נחמני מודה שהוא חותמת גומי (מריונטה) של עובדות סוציאליות - אוקטובר 2013 - הקלטה של השופט נתן נחמני שמודה שהוא שופט חותמת גומי של עובדת סוציאלית, זאת בבית המשפט לענייני משפחה שמתנהל בדלתיים סגורות. זהו שופט שפוסק ללא עוררין רק על סמך תסקיר של עובדת סוציאלית. שופט שלא מקיים דיוני הוכחות כמחוייב בחוק. שופטים אלו לא מנמקים את הפסיקות שלהם, למרות שהם מחוייבים לעשות כן על פי תקנון בית המשפט. אבל למה לנמק, אם תסקיר של פקידת סעד מתקבל כתורה מסיני עבור שופטי משפחה ונוער פקידת הסעד היא האורים והתומים על פיה יישק דבר...