יעל צדוק - "השעה האזרחית" - רשת א

יעל צדוק

עו"ד טלי ברמן מספרת על הוצאת ילדים בכפייה מביתם ומשפחתם - יוני 2011 - השעה האזרחית, רשת א עם יעל צדוק - עו"ד טלי ברמן מספרת על חטיפת ילדיה של אמא שפנתה לרווחה לבקש סיוע. מדובר באם חד הורית שפנתה ללשכת הרווחה באיזור מגוריה לבקשת סיוע. לאחר יומיים העובדות הסוציאליות מלשכת הרווחה באו ללא הודעה מוקדמת לביתה ולקחו את ילדיה למרכז חירום...

פשעי משרד הרווחה - ילדה בת 11 כלואה שנה במרכז חירום - יוני 2011 - רשת א, השעה האזרחית עם יעל צדוק - עו"ד תמר טסלר מספרת סיפורה של בת 11 לאם חד הורית הכלואה מזה כשנה במרכז חירום. "פשעה" של הילדה שנעשו בה מעשים מגונים ע"י ילדים. רשויות הרווחה ובית משפט לנוער מסרבים לשחרר את הילדה בתואנה שהם מגנים עליה...

יונת קלר ועו"ד תמר טסלר מדברות על הוצאת ילדים מהבית - יעל צדוק , השעה האזרחי, רשת א - יוני 2011. עו"ד תמר טסלר ויונת קלר מסבירות על מדיניות משרד הרווחה להוצאת ילדים בכפייה מביתם ומשפחתם...

סיפורה של אם ששירותי הרווחה מונעים ממנה לראות את ילדיה - דצמבר 2009 – סיפורה של מירי (האמא ל') אם חד הורית לשני ילדים בני 4 ו-6 שפקידות הסעד של לשכת הרווחה בעירייה מונעות ממנה לראות את ילדיה. מירי מספרת על שני מפגשים מרגשים עם ילדיה במרכז קשר תחת עיניהם הפקוחה וידם הקשה של פקידי שירותי הרווחה בעיריית גבעתיים מערימים קשיים על האמא ל' לפגוש את ילדיה במרכז קשר. פקידות הסעד והעובדות הסוציאליות פועלות בדרך של הפחדה השפלה ועלילה על מנת למנוע המפגשים בין האמא ל' לילדיה..

הונאות משרד הרווחה: ראיון עם פרופ. סלונים נבו על מדיניות המשרד להוצאת ילדים מהבית - נובמבר 2009 - פקידות הסעד מטילות אימה על משפחות להוצאת ילדיהם מהבית. מדיניות משרד הרווחה של הוצאת ילדים מהבית הנה רבת שנים, ומונעת משיקולים זרים של תעסוקה לעובדי הפנימיות...

יעקב אליה מדבר על הרחקת ילדים מבתיהם ע"י רשויות הרווחה - נובמבר 2009 - ראיון מרתק עם רו"ח יעקב אליה על הרחקת ילדים מבתיהם ע"י רשויות הרווחה. מכונת הרווחה מוציאה ילדים בכפייה מבתיהם באמצעות צווי חירום של פקידי סעד ברשויות המקומיות. מכאן ואילך מתנהל הליך משפטי קשה, וחסר סיכוי לאזרח המוחלש להחזרת הילד לביתו ומשפחתו. רוב הילדים מוצאים מבתיהם עקב בעיות פשוטות הפתירות בתוך הקהילה. הילדים נשלחים לפנימיות שם נהרסים חייהם. משרד ברווחה מעוניין בהמשך המצב הקיים בשל אינטרסים זרים...

"אני לא בוטחת יותר בשירותי הרווחה" - אם מספרת על התנכלותם של עובדי רווחה למשפחתה - דצמבר 2009 - רשת א "השעה האזרחית" עם יעל צדוק - סיפורה משפחה: של זוג הורים וילדים, אם המשפחה פנתה לשירותי הרווחה העירוניים לבקש סיוע סוציאלי, על מנת לעזור לה לשכנע את בעלה להוציא את מקלטי הטלביזיה שאגר בביתו עקב סגירת העסק שלו...

."אני לא בוטחת יותר בשירותי הרווחה" - אם מספרת על התנכלותם של עובדי רווחה למשפחתה

)

)

.