כתבות משידור

חה"כ מרינה סולודקין

הורה מספר - מערכת הרווחה דורסנית, אטומה וגורמת נזקים - פקידת הסעד נעמי ברקאי - דצמבר 2009 , רשת ב - "שנינו יחד וכל אחד לחוד" , מנחה יובב כץ - יעקב, הורה אשר פקידות סעד (נעמי ברקאי) ועובדות סוציאליות נקרו למשפחתו הוציאו את ילדיו מהבית, אולם החזירו אותם לאחר מספר ימים לאחר שהבינו שטעו, טוען כי מערכת הרווחה דורסנית ואטומה. המערכת יוצרת חללים, מערכת לא מבוקרת, ועדות החלטה דורסניות.

חה"כ מרינה סולודקין - משרד הרווחה פוגע בזכויות הורים וילדים - נובמבר 2009 - חברת הכנסת מרינה סולודקין טוענת כי משרד הרווחה מוציא ילדים מביתם על סמך חוות דעת של עובדים סוציאליים, וועדות שונות. בתי המשפט מקבלים כמעט תמיד את המלצות העובדים הסוציאליים ולמעשה הם חותמת גומי. תהליך זה פוגע בדמוקרטיה וברווחה. ...

ראיון עם פרופ. סלונים נבו על מדיניות משרד הרווחה להוצאת ילדים מהבית - נובמבר 2009 - פקידות הסעד מטילות אימה על משפחות להוצאת ילדיהם מהבית. מדיניות משרד הרווחה של הוצאת ילדים מהבית הנה רבת שנים, ומונעת משיקולים זרים של תעסוקה לעובדי הפנימיות. ...

יעקב אליה מדבר על הרחקת ילדים מבתיהם ע"י רשויות הרווחה - נובמבר 2009 - ראיון מרתק עם רו"ח יעקב אליה על הרחקת ילדים מבתיהם ע"י רשויות הרווחה. מכונת הרווחה מוציאה ילדים בכפייה מבתיהם באמצעות צווי חירום של פקידי סעד ברשויות המקומיות.

סיפורה של אם חד הורית שעובדי הרווחה בכרמיאל בראשותה של שולה מנחם ניסו לקרוע ממנה את ילדיה - אוקטובר 2009 - רשת א' - סיפורה של אם חד הורית מכרמיאל אשר נקלעה למצב כלכלי קשה, ושירותי הרווחה בעיריית כרמיאל בראשותה של שולה מנחם, פעלו בדרכי אלימות ביורוקרטית על מנת להוציא את ילדיה מחזקתה.

עמותת עליה - הדוברת אילה שטגמן סוקרת את המצב הקיים בהוצאת ילדים מהבית ודרכים לתיקון - אוקטובר 2009 - רשת א' - עמותה לזכויות ילדים והורים (עליה) בראשותה של פרופ. אסתר הרצוג, פועלת לקידום זכויות ילדים והורים. אילה שטגמן דוברת העמותה מדברת בראיון ברשת א על מצב הוצאת ילדים מביתם ומשפחתם הקיים כיום.

יעל צדוק - מנחת "השעה האזרחית" ברשת א'

אילה שטגמן - דוברת עמותת ע.ל.י.ה (עמותה לזכויות ילדים והורים)