חוק הנוער (טיפול והשגחה) - מאמרים

בית משפט עליון: "אף שסעיף 12 (חוק הנוער) אינו נוקט במפורש במונח 'קטין נזקק', הוא מופנה לקטינים נזקקים"- יולי 2004 - פקידת סעד - שימוש מוטעה בחוק הנוער להוצאת ילדים מהבית - בדיון שקיים בית משפט העליון בתיק דנ"א 6041/02, נידונה השאלה: "באלו תנאים ניתן להורות על הוצאתו הזמנית של ילד ממשמורת הוריו, בגדר הליך לפי סעיף 12 - צו ביניים, לחוק הנוער"...

חוק הנוער טיפול והשגחה - סמכויות פקידת הסעד - חוק הנוער, מערכות השלטון והמשפט, מספקים מזה שנים רבות לפקידי הסעד ברשות המקומית סמכויות-על, גיבוי, ותמיכה ללא סייג, כאשר המטרה כביכול הנה הגנת הקטין. לכאורה בעיית הפשיעה בקרב בני הנוער, הייתה אמורה לחלוף מהארץ. אולם ההפך קורה, נתוני משרד הרווחה מצביעים על הידרדרות מתמשכת במצבם של הקטינים, עלייה של 12% במספר חקירות ילדים , ירידה בגיל הנוער הצורך סמים ואלכוהול, עלייה בעוני, פשיעה, פערים חברתיים, ועוד. משרד הרווחה דורש עוד ועוד תקנים, תקציבים ומשאבים...

בית משפט לנוער - משחק בענייני נפשות ע"פ מה שפקיד הסעד לחוק הנוער חושב - בתי משפט לנוער מנוהלים בדלתיים סגורות הרחק מהביקורת הציבורית, אילו ידע הציבור על העוול שנגרם לאוכלוסיה המוחלשת בבתי משפט אלו היה שולח את פקידי הסעד לחוק הנוער לכל הרוחות...

חוק הנוער (טיפול והשגחה) - מטופש ומופקר - מרץ 2010 - אירועי השבוע החולף חשפו את שירותי הרווחה במערומיהם. נערה "מטופלת" מזה שנים ע"י רשויות הרווחה נאנסת במשך שנים ע"פ החשד ע"י 13 נערים, עוברת התעללות קשה, ומצבה הנפשי קשה מאוד. לפקידי הרווחה המכירים אותה ומטפלים בה מזה שנים אין שמץ של מושג על ההתעללות ומה שורש הבעיה של הנערה...

חוק הנוער טיפול והשגחה - פגיעה קשה בחברה דמוקרטית - בית המשפט העליון, בהרכב של תשעה שופטים, הורה השבוע (פברואר 2010) על בטלותו של סעיף 5 לחוק סדר הדין הפלילי, הקובע את האפשרות לקיים דיונים בהארכת מעצרו של חשוד בעבירת ביטחון, שלא בנוכחות העצור. השופט ריבלין קבע כי הזכות של נאשם להיות נוכח במשפטו היא מרכיב גרעיני של הזכות להליך הוגן, המעוגנת בזכותו החוקתית של אדם לחירות ולכבוד. עוד קבע ריבלין כי "ההליך המשפטי אינו עוסק בפרטים-נעלמים אלא בפרטים-נוכחים". לדבריו, הדברים נכונים גם ובמיוחד להליך המעצר, שכרוך בפגיעה קשה בזכויות החשוד, ומחייב הקפדה על הליך הוגן ועל ביקורת שיפוטית אפקטיבית. יש לזכור כי הליך המעצר הינו בסדר דין פלילי מבוסס על ראיות לכאורה אשר בידי המשטרה...

הודעת עמותת ע.ל.י.ה. לתקשורת בעקבות הצעה לתיקון החוק האנטי דמוקרטית חוק הנוער (טיפול והשגחה) - תיקון מס' 18 צילום קטין, התשס"ח-2008 של ח"כ אלי אפללו - הודעת עמותת ע.ל.י.ה. לתקשורת בעקבות הצעה לתיקון החוק האנטי דמוקרטית חוק הנוער (טיפול והשגחה) - תיקון מס' 18 צילום קטין, התשס"ח-2008 של ח"כ אלי אפללו (פ/3316) - עמותה לזכויות ילדים והורים-ע.ל.י.ה. בראשות פרופ' אסתר הרצוג, מתנגדת בתוקף להחמרה כלשהי בחוק הנוער לרבות סעיף (24) ההגנה מפני פרסום - תיקון מספר 18...

פשעי משרד הרווחה - נאומה של ח"כ מרינה סולודקין בעניין חוק הנוער - נאומה של ח"כ סולודקין בעניין חוק הנוער - 19/05/2011 לשכת ח"כ: ד"ר מרינה סולודקין - אדוני היושב ראש, - כנסת נכבדה, - הצעת חוק שלי קובעת שאם קיים צורך להוציא ילד מהבית, המקום המועדף ביותר עבורו יהיו קרובי משפחה מדרגה ראשונה, כגון, סבא, סבתא, דוד, דודה ובני זוגם של כל אלה, וכן אח או אחות בגירים ובני זוגם, ובלבד שהם בגירים...

מדיניות משרד הרווחה - חוק הנוער על המוחלשים - פרשת האם החשודה בהרעבת בנה חוללה סערה במאה שערים, רשויות הרווחה, משטרה, פרקליטות, בית משפט, בית חולים, תקשורת, או כל מי שיש לו נגיעה במישרין או בעקיפין לחוק הנוער. מדובר באשה נשואה ממשפחה חרדית תושבת ירושלים. לאישה ילדים נוספים והיא בחודש החמישי להריונה. בעת הארכת מעצרה צוטט השופט אלכסנדר רון כמגדיר את הפרשה "חמורה שבחמורות", הפרקליטות הודיעה כי תגיש כתב אישום...