תמר סנונית פורר - בית משפט לענייני משפחה רמת גן

שופטת תמר סנונית פורר - התעלמות מהעיקר והעצמת הטפל - ניהול משפט לקוי

תמר סנונית פורר - דרכי רמיה לסחר בחוסים בתאגידי אפוטרופסות - יולי 2014 - בית משפט לענייני משפחה רמת גן - שופטת תמר סנונית פורר - א"פ 03-10 - שופטת לענייני משפחה תמר סנונית פורר נדרשה להכריע מי ימונה אפוטרופוס לחסוי, אביו או תאגיד אפוטרופסות "אקים אפוטרופסות". תחילתו של התיק ממרץ 2010 שבו הועברה האפוטרופסות מהאב לתאגיד עקב דיווחים וטענות של לשכת הרווחה בני ברק נגד האב...

תמר סנונית פורר בימ"ש לענייני משפחה ר"ג – פשעים בדלתיים סגורות – מינתה את אקי"ם אפוטרופוסות שביצעו מעשים פליליים כלפי חוסה - אוגוסט 2014 - הדלתיים הסגורות של בית המשפט גרמו לשופטת תמר סנונית פורר להתנהג כחותמת גומי לתסקיר משרד הרווחה ולייתר את תפקידה כשופטת ופוסקת בתיק. לו היה מדובר בכסף שנגזל מהחוסה, ניחא. במקרה שלפנינו נגרמים לחוסה נזקים בלתי ניתנים לריפוי...