תמר נמרודי - בית משפט לעניינים מקומיים ירושלים

שופטת תמר נמרודי - בית משפט לעניינים מקומיים ירושלים - תחלואי תאוות גביית קנסות

שופטת תמר נמרודי - תחלואי תאוות גביית קנסות - יולי 2013 -תאוותה של השופטת תמר נמרודי נחשפה בעת התגאתה על שיתוף הפעולה שלה עם עיריית ירושלים לגביית קנסות מהאזרחים. אולם מה קורה שתאוותה לא באה לידי מימוש והאזרח לא משלם הקנס...

על מה מתגאה שופטת בית משפט לעניינים מקומיים בירושלים תמר נמרודי - אפריל 2011 - מבט לחדשות - על מה מתגאה השופטת תמר נמרודי מבית משפט לעניינים מקומיים בירושלים - האם שיקולים זרים עמדו לנגד עיני השופטת תמר נמרודי בעת שפסקה הטלת קנסות על אזרחים? - האם שופט צריך להתגאות על שיתוף פעולה עם התביעה ועל הקנסות שהוא מטיל על האזרח? - מתברר שיש חיבור בין העירייה לבין בתי משפט לעניינים מקומיים בעניין הכנסות הרשויות המקומיות שגובות העיריות מהאזרחים באמצעות בתי משפט לעניינים מקומיים. חבר במועצת העיר ד"ר מאיר מרגלית מעיד כי שופטים יושבים לשיחות התייעצות עם מנכ"ל העירייה...