הספר "בשם טובת הילד - אובדן וסבל בהליכי האימוץ" מאת מילי מאסס

בשם טובת הילד

הספר "בשם טובת הילד - אובדן וסבל בהליכי האימוץ" מאת מילי מאסס - אוגוסט 2010 - ספר על תחלואי מערך הרווחה בעניין מסירת ילדים לאימוץ - פשעי פקידי סעד לחוק האימוץ - בספרה בשם טובת הילד מתארת מילי מאסס את השתלשלותם של דיונים משפטיים בבקשת המדינה להכריז על ילדים בני אימוץ, מאחר שלטענת מערכת האימוץ הוריהם לא מסוגלים לגדלם. במוקד תיאור ההליכים המשפטיים מוצב עימות בין שתי תפיסות מוסר: האחת רואה בקשר הטבעי שבין הילד להוריו זכות של ההורים, אולם כשבמעשיהם או במחדליהם הם מקפחים אותה עומדת לילד זכות למשפחה חלופית; התפיסה האחרת רואה בזיקתו של הילד להוריו-מולידיו קשר ייחודי שאינו ניתן להמרה, ולפיכך, נושאת היעלמות הוריו מחייו משמעות של אובדן...

הספר "בשם טובת הילד: אובדן וסבל בהליכי האימוץ" של מילי מאסס - כתב אישום נוקב כנגד השירות למען הילד, המופקד על הליכי האימוץ בישראל - המאמר הורים יקרים , מיכל גבעוני , העוקץ , 14.03.11 - פרשיות האימוץ המרתקות המתוארות בספרה של מילי מאסס משרטטות כתב אישום נוקב כנגד השירות למען הילד, המופקד על הליכי האימוץ בישראל, בהקשר הפוליטי-מוסרי של המדינה - "בשם טובת הילד: אובדן וסבל בהליכי האימוץ" הוא ספר עדות נדיר שלא רבים כמותו מצויים כיום על מדף הספרים העברי. זהו ספר כובש, נוגע ללב ומטריד, האורג ביד אמן תיעוד אינטימי של עוול פוליטי וניתוח מלומד של הסיבות להיווצרותו; ספר שאינו מספק רק דיוקן מאיר עיניים של בעיה שרבים אינם מודעים לקיומה, אלא מתאר גם, בצניעות ובחוסר יומרנות, כיצד הופכת אשה אחת את הבעיה הזו לעניינה...

ד"ר מילי מאסס כנס לזכרה של מרינה סולודקין