ארתור וסרשטיין

רס"מ ארתור וסרשטיין - חדירה למחשב בניגוד לחוק

תלונה נגד שוטר רס"מ ארתור וסרשטיין בגין חדירה למחשב בניגוד לחוק - יוני 2014 - מדובר בצו חיפוש לקוי למחשב של השופט שמואל מלמד שעל פיו נתבקש רס"מ ארתור וסרשטיין מ.א 1028158 (משטרת ישראל מרחב דן) לחדור למחשב ולהוציא פלטים הקשורים לחקירה...

ארתור וסרשטיין